Fleur de lys

Het overnameproces

Fleur de lys

Het overname proces in Frankrijk bestaat niet uit een eenvoudige briefwisseling,
maar is gestructureerd in verschillende stadia. Het begin van het proces start meestal met een
zg " promesse d' achat ", een schriftelijk aanbod van de potentiële koper bij een notaris.
Hoewel deze stap niet verplicht is, wordt deze meestal genomen in het geval de initiële vraagprijs
niet overeenkomt met het bod van de potentiële koper .
Nadat de partijen een akkoord over de belangrijkste parameters van de verkoop hebben bereikt,
ondertekenen ze een zg " compromis de vente " .
Deze " compromis " omvat de voorwaarden van de verkoop en vormt een bindend contract voor beide partijen.
De ondertekening van het compromis wordt begeleid door een aanbetaling van 10 % van de
aankoopprijs.
De koper heeft daarna zeven dagen “afkoel periode” waarin hij zich kan terugtrekken van het contract
( per aangetekend schrijven en met bevestiging van ontvangst ) zonder enige juridische nadelen.
In dat geval wordt de reeds betaalde 10 % door de notaris volledig terugbetaald.
De verkoper kan zich echter niet terugtrekken uit de geschreven " compromis " zonder
aanvaardbare redenen.
Na deze afkoelperiode, wordt de overeenkomst bindend voor beide partijen.
In dit stadium kan de koper zich niet meer terugtrekken van overeenkomst zonder verlies
van zijn aanbetaling.
De borg wordt uiteraard volledig verrekend met de aankoopprijs na de realisatie van de verkoop.
De " compromis" kan daarentegen een aantal suspensieve voorwaarden ( " clausules suspensives " )
bevatten waarvan de geldigheid van de overeenkomst afhankelijk wordt gemaakt.
In de meeste gevallen betreffen deze het vermogen van de koper om de financiering (hypotheek)
voor de aankoop door een bank of geldschieter te waarborgen.
Er kunnen echter ook andere voorwaarden zijn zoals de mogelijkheid van de koper om een
bouwvergunning te verkrijgen. In het geval dat aan een dergelijke voorwaarde niet wordt voldaan,
heeft de koper het recht om af te zien van de aankoop, zonder contractuele boetes en met
terugbetaling van de waarborgsom.
De ondertekening van het definitieve contract , de ' acte de vente "of" acte authentique ",
vindt eveneens plaats in het kantoor van een notaris.
In Frankrijk is een notaris is niet louter " notaris " in de Amerikaanse zin van het woord,
maar een hoog aangeschreven en gekwalificeerde advocaat die in de hoedanigheid van een overheidsfunctionaris handelt.
Hij is wettelijk verplicht om onpartijdig te handelen; dat wil zeggen om voor zowel de koper
als de verkoper, ervoor te zorgen dat de verkoop voldoet aan alle wettelijke eisen.

Kopen in Frankrijk

Rapporten, enquêtes en inspecties >

Rapporten, enquêtes en inspecties